SPLOŠNE INFORMACIJE

Splošni pogoji vadbe in hišni red na judo blazinah

Vadba v okviru programa Judo Prlekija poteka na več lokacijah na območju Prlekije celo leto, razen med prazniki in šolskimi počitnicami, v kolikor ni drugače dogovorjeno s trenerjem.

V primeru višje sile, neovrgljivih obveznosti ali okoliščin, bolezni trenerja, ko ni mogoče organizirati zamenjave, vadba odpade, o čemer starši oziroma vadeči prejmejo pravočasno obvestilo po elektronski pošti ali e-klubu.

Udeležba na vadbi, tekmovanjih, pripravah in drugih akcijah programa Judo Prlekija je prostovoljna in na lastno odgovornost. Vadeči za primer poškodb poskrbijo za nezgodno zavarovanje.

Vadeči oziroma njihovi starši trenerja obvestijo o boleznih oziroma poškodbah, ki bi lahko moteče vplivale na vadbo oziroma slabšale zdravstveno stanje vadečega.

Pri vadbi vadeči upoštevajo navodila trenerja, tako da ne ogrožajo sebe ali drugih.

Vadeči se po svojih najboljših močeh trudijo prispevati k ugledu in krepitvi juda in društva, katerega član je, in sicer po načelih:

Bodi VLJUDEN in spoštljiv do drugih.

Bodi POGUMEN in naredi to kar je prav.

Bodi ISKREN in povej to kar res misliš.

Bodi PONOSEN in vedno zvest besedi, ki si jo dal.

Bodi SKROMEN in govori o samemu sebi brez bahavosti.

SPOŠTUJ, ker brez spoštovanja ne boš nikoli dosegel zaupanja.

OBVLADAJ SE in počakaj, da te jeza mine.

Tako boš dosegel PRIJATELJSTVO in spoznal največje človeško bogastvo.

 

Vadeči oziroma njihovi starši s podpisom pristopne izjave dovoljujejo uporabo osebnih podatkov vadečega za namene delovanja društva in registracijo pri panožni zvezi JZS in Olimpijskem komiteju Slovenije, kakor tudi objavo fotografij in posnetkov na spletni strani društva, spletni strani Judo zveze Slovenije, na facebook strani društva, blogu in youtube profilu društva, v klubskih prostorih, v javnih in drugih sodobnih medijih ter za druge promocijske potrebe juda in društva, katerega član je vadeči.

Prihod na vadbo mora biti 10 minut pred njenim začetkom.

V garderobo vadeči ne nosijo hrane, sladkarij, razen plastično steklenico z VODO za vadbo, ki jo vadeči vzamejo s seboj v dvorano in jo odložijo na s strani trenerja odrejeno mesto. Vadeči na vadbi pijejo le vodo.

V garderobi vadeči poskrbijo za njeno urejenost, čevlje odložijo pod klop, oblačila zložijo v svojo športno torbo, jakne obesijo na obešalnike.

Pred vstopom v dvorano na tatami (judo blazine) se vadeči priklonijo, nato nanj stopijo bosi. Ko vadeči tatami zapuščajo, se obrnjeni proti tatamiju zopet priklonijo.

Obvezna oprema za vadbo je kimono (razen judo vrtec) in plastenka z vodo.

Dolge lase je potrebno speti v čop oziroma podobno pričesko ter pri tem uporabiti elastiko, ki nima trdih oziroma kovinskih delov. Nohti morajo biti postriženi.

Starši so lahko prisotni na prvih dveh treningih.

Društvo vadečemu omogoči nastop na različnih tekmovanjih (v skladu z znanjem in sposobnostmi posameznega člana), v kolikor bo trener ocenil, da je vadeči sposoben nastopiti na tekmovanju. Stroški tekmovanj, taborov, priprav niso vključeni v prispevek za redno vadbo. Društvo organizira različne letne in zimske priprave, tabore oziroma odhode nanje.

Društvo omogoči pristop k izpitu za višji pas, v kolikor bo trener ocenil, da je vadeči sposoben pristopiti k izpitu. Za izpit se poravna izpitna taksa v skladu s cenikom Judo zveze Slovenije.

Društvo vadečemu izda ustrezne dokumente za pridobitev statusa športnika v osnovni (zadnja triada) in srednji šoli, če ta izpolnjuje potrebne pogoje.

Vadeči pridobi račun v aplikaciji E-KLUB, v kateri se tudi prijavlja na organizirane akcije s strani društva, na tekmovanja, priprave, tabore, pošilja sporočila trenerju, administratorju, vadečim iz iste skupine, spremlja urnik vadbe in drugo.

Ob koncu meseca starši oziroma zakoniti zastopniki vadečega prejmejo po elektronski pošti račun s podatki za plačilo mesečnega prispevka za tekoči mesec, v katerem je potekala vadba. Račun se poravna na transakcijski račun društva najkasneje do 15. dne naslednjega meseca. Pri plačilu je potrebna navedba sklica, napisanega na prejetem računu.

Mesečni prispevek se plačuje od podpisa pristopne izjave do vključno meseca, v katerem je dana pisna izvaja o izstopu iz društva (na elektronski naslov društva). V primeru izstopa je potrebno poravnati mesečni prispevek za mesec, v katerem je podana pisna izjava in vse zapadle obveznosti.

Cena vadbe v programu Judo Prlekija se ne spremeni zaradi praznikov in počitnic, kakor tudi ne, če vadeči ne izkoristi vseh terminov vadbe v mesecu, saj je zahtevnost dela trenerja pri podajanju znanja v tem primeru večja, poleg tega pa ima vadeči mesto v skupini zagotovljeno, vadba pa kljub njegovi odsotnosti poteka. Mesečni prispevek se ne zaračuna, če vadeči ni bil na vadbi zaradi bolezni ali poškodbe pretežni del meseca, ob predložitvi zdravniškega potrdila oziroma opravičila.

V primeru dveh ali več vadečih v programu Judo Prlekija iz iste družine imajo le-ti popust na mesečni prispevek (dva otroka imata 20% popust, pri treh otrocih plačata dva polno ceno, tretji ne plača mesečnega prispevka). Letna članarina se plača enkrat letno in jo mora poravnati vsak član društva v začetku šolskega leta oziroma ob včlanitvi.

Cenik Judo Prlekija

Kalkul mprisp TVD judo

Kalkulacija mprisp sd pjs